Virtual Reality unieke manier om veiligheid te trainen

Het veiligheidsmanagement is in ontwikkeling. De volgende stap wordt wel eens aangeduid als “veiligheid voorbij de regel”. Regels zijn zinvol maar gaan pas leven als we beseffen welk doel ze dienen:…

Risicobegrip

Het veiligheidsmanagement is in ontwikkeling. De volgende stap wordt wel eens aangeduid als “veiligheid voorbij de regel”. Regels zijn zinvol maar gaan pas leven als we beseffen welk doel ze dienen:…

Veiligheid verhogen door veilig gedrag te versterken

Alle bouwbedrijven hebben tegenwoordig in hun jaarverslag een paragraaf over veiligheid opgenomen. Niet omdat het een maatschappelijk ‘verplicht nummer’ is, maar omdat het een zeer belangrijk…

Thema veiligheid dreigt nogal eens weg te zakken

Op woensdag 30 maart wordt de zesde editie van de Bewust Veilig-dag georganiseerd. “Een dag waarop we met z’n allen aandacht besteden aan bewust veilig en gezond werken”, schrijven de organisatoren…

Het brein gebruiken om de bouw veiliger te maken

Het brein als tool om de bouwplaats veiliger te maken. Het is een nieuwe benadering van opleidings-, trainings- en coaching instituut KPE voor de bouw- en vastgoedsector. Met de Brain Based Safety…

Kronkels

Dat gedrag een belangrijke factor is binnen veiligheidsmanagement, weten we al sinds dat Heinrich in 1932 hierover publiceerde. Het lukt ons echter maar moeizaam om grip op het gedrag van medewerkers…

De invloed van het team op veiligheidsgedrag.

Velen hebben het waarschijnlijk al eens gezien: een goed ingewerkte medewerker met het juiste risicobesef en veiligheidsgedrag wordt in een ...

Wat is veiligheid

Veiligheid. Als je iemand vraagt hoe het met de veiligheid van de organisatie gesteld is, noemt hij/zij bijna spontaan het aantal ongevallen in de afgelopen periode. De aanname is dat minder…

Gevaarintuïtie

Het veiligheidsmanagement is in ontwikkeling. De volgende stap wordt wel eens aangeduid als “veiligheid voorbij de regel”. Regels zijn zinvol maar gaan pas leven als we beseffen welk doel ze dienen:…

Risicosensitiviteit

Dit bericht vormt het tweede deel van een drieluik over de manier waarop de mens risico’s waarneemt en hanteert. Risicosensitiviteit is een product van het emotionele brein, ook wel het…

Van verandering naar veranderen

Het NVVK-congres 2019 heeft als titel: “Wat ga ik anders doen?” De titel doet denken aan een cartoon waarin de spreker aan de zaal vraagt “Wie wil verandering?” ...

Helpt een bonus om veilig gedrag te bevorderen?

Met enige regelmaat introduceren we nieuw veiligheidsbeleid en –instrumenten. Zelfs bij een beperkt draagvlak veronderstellen we dat een beetje beleid beter is...

Baat het niet, dan schaadt het niet, toch?

Met enige regelmaat introduceren we nieuw veiligheidsbeleid en –instrumenten. Zelfs bij een beperkt draagvlak veronderstellen we dat een beetje beleid beter is...

Bewustzijn en veiligheid

Paraatheid vormt het zesde management- principe leidend tot veilig gedrag. Op medewerkersniveau verstaan we onder paraatheid het vermogen om snel te kunnen reageren op risico’s en uitdagingen uit de…

Paraatheid 1

Paraatheid vormt het zesde management- principe leidend tot veilig gedrag. Op medewerkersniveau verstaan we onder paraatheid het vermogen om snel te kunnen reageren op risico’s en uitdagingen uit de…

Prioriteren

In dit bericht wordt het principe prioriteren behandeld, het belangrijkste in het managen tot veilig gedrag. Onder prioriteren wordt verstaan: het belang van veiligheid op zijn minst gelijkwaardig…

Voorbeeldgedrag

Voorbeeldgedrag vormt principe 4 uit de serie managementprincipes. Dit thema vormt het hart van de sociale sturing. Alleen al door zijn gedrag geeft een manager een voorbeeld aan anderen.…

Nalevingsbeleid

In de serie over managementprincipes, nu aandacht voor principe 3, nalevingsbeleid. Hoewel het stellen van regels en het naleven daarvan exponenten zijn van processturing, kunnen we bij een goede…

Regelgestuurd en risicogestuurd managen

In dit tweede bericht over de 7 principes van managen tot veilig gedrag aandacht voor regelgeving op het pallet van de manager. Het woord risico wordt hier in een bredere betekenis gebruikt en…

Managen tot veilig gedrag: Deel 2

De vorige twee berichten van dit blog behandelden 7 principes van leidinggeven die veilig gedrag van medewerkers stimuleren. Nu verschuift de aandacht van de leidinggevende naar de top van de…

Managen tot veilig gedrag: Deel 1

De vorige twee berichten van dit blog behandelden 7 principes van leidinggeven die veilig gedrag van medewerkers stimuleren. Nu verschuift de aandacht van de leidinggevende naar de top van de…

Veiligheidspsycholoog Juni Daalmans over ‘hersenkronkels’

Dat gedrag een belangrijke factor is binnen veiligheidsmanagement, weten we al sinds Heinrich hierover in 1932 publiceerde. Het is echter moeizaam om grip op het gedrag van medewerkers te krijgen...

Locatie
Bassin 120,6211 AK Maastricht, NL
Contact
info@kpe.nl+31 85 016 0478

Brain Based Safety wordt aangeboden door KPE Groep. Alle rechten voorbehouden.