Ontwikkeltrajecten op maat voor veilig gedrag in de bouw
Gebaseerd op inzichten uit de veiligheids- en neuropsychologie
Helpt jouw bouwbedrijf stappen te zetten op de Safety Culture Ladder
Samengesteld met actuele onderwijskundige methodieken

Brain Based Bouwen

Ons brein zorgt er voor dat we soms keuzes maken die (arbeids)risico’s met zich mee brengen. Zelfs als we op de hoogte zijn van de veiligheids- procedures en regels op de bouwplaats én weten wat de gevaren zijn. Brain Based Safety leert ons te beseffen hoe ons brein werkt, zodat wij weten wanneer en waardoor risicovol gedrag ontstaat.
Lees meer

Beklim de Safety Culture Ladder

Door Brain Based Safety te integreren in de bedrijfscultuur, eindigt een bouwbedrijf hoog in de Safety Culture Ladder. Brain Based Safety richt zich namelijk op het besef van het ontstaan van (on)veilig gedrag. Een van de belangrijke factoren die tijdens de Safety Culture Ladder audit wordt getest.
Lees meer

Neuropsychologie in de bouw

Brain Based Safety is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie. De aanpak is relatief nieuw omdat wetenschappers pas sinds kort in het brein kunnen kijken terwijl iemand een risico neemt of iets gevaarlijks doet. Deze kennis heeft geleid tot een nieuwe aanpak die ervoor zorgt dat we inzicht krijgen in ons eigen risicovolle gedrag. Dit inzicht resulteert uiteindelijk in veiliger handelen op en rondom de bouwplaats.
Lees meer

Wat houdt BBS in en hoe gaat dit traject in zijn werk?

4,5%

Van de werknemers in de bouwsector
kreeg te maken met een ongeval (CBS, 2020).

19

Dodelijke ongevallen in 2020.
Dat zijn er 19 te veel (2020).

192+

Bouwbedrijven hebben
trede 3 of hoger van de Safety Culture Ladder behaald.

RISICOFACTOREN

Ons gedrag is een risicofactor in de bouw

Hiernaast zie je de relatieve impact van vier verschillende factoren op het ontstaan van een incident. Iedere factor is een onmisbaar onderdeel van de veiligheidsmanagement van een bouwbedrijf, maar uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat onveilig gedrag de grootste bijdrage levert aan incidenten op de werkvloer.

Bron: Daalmans, J.M.T. (2015), op basis van 172 onderzochte incidenten in industrie en toeleveranciers.

Systemen

Cultuur

Technologie

Gedrag

Brain Based Bedrijven

BBS Roadshow

Bij Martens en Van Oord staat Veiligheid voorop.

Op basis van de Brain Based Safety uitgangspunten is een leerlijn ontwikkeld die de leidinggevende praktijkgerichte ondersteuning biedt bij zijn/haar rol als leidinggevende, gericht op veilig gedrag op de bouwplaats. KPE is trots op deze samenwerking en dankt het team van Martens en Van Oord voor het vertrouwen.

Waarom we nog steeds veiligheidsrisico's nemen

Ons brein is 20.000 jaar geleden geprogrammeerd en is sindsdien niet veel veranderd. De wereld en de bouwplaats daarentegen wel. We gedragen ons via een natuurlijk instinct terwijl dat in deze tijd niet de meest verstandige keuze is om te overleven. We hoeven voor een maaltijd niet meer te jagen of bij een stam aan te sluiten. Maar ons brein is van nature ingesteld om te overleven en zorgt er voor
dat we keuzes maken die meer (arbeids)risico’s met zich mee brengen dan nodig is. Ook als we volledig op de hoogte zijn van de veiligheidsprocedures en regels op de bouwplaats én weten wat de gevaren zijn. Soms identificeren we ons dusdanig met het resultaat van het werk, dat we risico’s nemen om dat te bereiken. Dit is de reden waarom er nog steeds ongelukken gebeuren op de bouwplaats.
Lees meer
Contact
E: info@kpe.nlT: 085 016 0478W: www.kpe.nl

Brain Based Safety wordt aangeboden door KPE Groep. Alle rechten voorbehouden.