OVER BRAIN BASED SAFETY

Inleiding

Brain Based Safety is een aanpak om veiligheid te bevorderen door veilig gedrag te vergroten. De aanpak is vrij nieuw, omdat wetenschappers pas sinds kort in het brein kunnen kijken terwijl iemand opdrachten uitvoert. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien wat er gebeurt als je een risico waarneemt of iets gevaarlijks doet. Al deze kennis heeft geleid tot een nieuw ontwikkeltraject die aansluit bij de laatste opvattingen over veiligheid.
Brain Based Safety is voortgekomen uit recent wetenschappelijk onderzoek, met name uit de neuropsychologie (Brain Based) en vertaald naar het versterken van veilig gedrag (Safety). Centraal hierin staat wat de werking van het brein ons leert over veilig gedrag en welke mogelijkheden we hebben om dat gedrag te beïnvloeden. De organisatiepsychologie helpt om deze inzichten zodanig vorm te geven dat ze binnen een organisatie tot hun recht kunnen komen.

Hearts & Minds

Het gedachtegoed Brain Based Safety is een onmisbare toevoeging op eerdere wetenschappelijke modellen uit de veiligheidskunde. Het sluit aan bij Hearts and Minds (Lawrie, Parker & Hudson), de voorloper van de Veiligheidsladder, en bij Safety 1 – Safety 2 (Eric Hollnagel). Het Hearts & Minds model geeft de verschillende facetten van safety management weer. Daarnaast laat het model zien wanneer en welke facetten bedrijven inzetten om het aantal werkongevallen te reduceren.
Wanneer je bovenstaand model toepast in de bouwsector, zie je dat de sector er eerst voor heeft gezorgd dat de materialen en machines zo veilig mogelijk zijn gemaakt. Vervolgens heeft de sector verschillende systemen, procedures en protocollen opgezet. Dit zijn maatregelen die invloed hebben op de processturingskant van het gehele veiligheidsmanagement. De laatste inzichten laten zien dat Nederlandse bouwbedrijven hun processturing - de techniek en systemen - veelal op orde hebben. Toch vinden er nog bedrijfsongevallen plaats. Daarom is het noodzakelijk dat de sector zich ontwikkelt en zich gaat richten op sociale sturing, de bedrijfscultuur (blauwe lijn) en ons gedrag (stippellijn). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat onveilig gedrag de grootste bijdrage levert aan incidenten op de werkvloer.

Leg de focus op menselijk gedrag

De huidige kennis over ons brein en ons gedrag maakt het mogelijk om de veiligheid op de bouwplaats te vergroten. We weten nu waarom we soms onveilig handelen ondanks dat we op de hoogte zijn van de procedures, waarom juist de meest ervaren bouwer zichzelf in gevaar kan brengen en waarom we in noodsituaties procedure opeens negeren. Brain Based Safety leert de sector hoe het brein werkt, zodat iedereen op de bouwplaats weet waardoor risicovol gedrag ontstaat en hoe dit voorkomen kan worden.
Kom erachter wat wij voor jouw bedrijf en medewerkers kunnen doen. Neem contact met ons op.
Locatie
Bassin 120,6211 AK Maastricht, NL
Contact
info@kpe.nl+31 85 016 0478

Brain Based Safety wordt aangeboden door KPE Groep. Alle rechten voorbehouden.